Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 5/2022

W jakiej sprawie: 
w sprawie określenia wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych udzielanej w roku 2022 z budżetu Gminy Przywidz.