Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 5/2023

W jakiej sprawie: 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Przywidz na rok 2023