Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 52/2019

W jakiej sprawie: 
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Uni Europejskiej w Przywidzu.