Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 52/2021

W jakiej sprawie: 
w sprawie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miłowo II, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Miłowo w rejonie ulic Przywidzkiej i Budowlanych, gmina Przywidz