Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 53/2019

W jakiej sprawie: 
w sprawie powołania Komisji do spraw wyceny składników majątku Gminy Przywidz