Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 55/2019

W jakiej sprawie: 
w sprawie odpracowania dnia 16.08.2019 r. przez pracowników Urzędu Gminy Przywidz.