Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 56/2019

W jakiej sprawie: 
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przywidz za I półrocze 2019 r.