Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 58/2019

W jakiej sprawie: 
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2020 r.