Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 59/2019

W jakiej sprawie: 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Przywidz