Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 60/2021

W jakiej sprawie: 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomosci lokalowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie ewidencyjnym Trzepowo