Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 6/2013

W jakiej sprawie: 
w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok.