Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 6/2020

W jakiej sprawie: 
w sprawie regulaminu użytkowania pomieszczeń w świetlicy wiejskiej przy OSP Nowa Wieś Przywidzka w Nowej Wsi Przywidzkiej