Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 6/2022

W jakiej sprawie: 
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku na kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przywidz.