Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 62/2019

W jakiej sprawie: 
w sprawie wyznaczenia Szkoły Podstawowej w Przywidzu do realizacji części działań zadania 1 w ramach projektu p.t.: "Nowe szanse edukacyjne dla Przedszkolaków Gminy Przywidz"