Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 63/2019

W jakiej sprawie: 
w spawie zwołania Zebrań Wiejskich w Sołectwach Gminy Przywidz