Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 63/2021

W jakiej sprawie: 
w sprawie zmiany budżetu gminy Przywidz na rok 2021