Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 7/2022

W jakiej sprawie: 
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do oddziałów przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Przywidz.