Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 73/2019

W jakiej sprawie: 
w sprawie Przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego