Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 76/2019

W jakiej sprawie: 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży