Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 77/2019

W jakiej sprawie: 
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przywidz na lata 2020-2030