Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 80/2019

W jakiej sprawie: 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Przywidz na rok 2019