Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 8/2022

W jakiej sprawie: 
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Kozia Góra.