Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 89/2022

W jakiej sprawie: 
w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie gminy Przywidz.