Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 9/2022

W jakiej sprawie: 
w sprawie przyznania stypendium Wójta Gminy Przywidz dla szczególnie uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Gminie Przywidz